สังเกตลูกน้อย… มีพฤติกรรมแบบนี้หรือไม่?

- ไม่ชอบสัมผัสพื้นผิวบางอย่าง เดินเขย่งปลายเท้า ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าและไม่รับประทานอาหารบางชนิด
- มีการเคลื่อนไหวที่ไม่คล่องแคล่ว โยกเยก งุ่มง่าม ไม่ชอบปีนป่ายหรือขึ้นลงบันได
- ชอบนำของเล่นมาหมุน หรือหมุนตัวเอง มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
- ชอบเล่นแรง ชอบกระโดด ไม่สามารถกะแรงได้ในการเล่นหรือการเขียนได้ หกล้มบ่อย
- ไม่มองหน้าสบตา เรียกไม่หัน อยู่ไม่นิ่ง
- กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กไม่แข็งแรง
- อารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว
- ยากลำบากในการปรับตัวเข้ากับคนแปลกหน้า ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก
- เล่นกับเพื่อนไม่เป็น เรียนไม่ทันเพื่อน

ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ ที่ช้ากว่าวัย มีปัญหาการเรียน การเข้าสังคมและการดำเนินชีวิต “นักกิจกรรมบำบัดมีหน้าที่ในการส่งเสริม บำบัด ปรับพฤติกรรม กระตุ้นพัฒนาการเด็กรอบด้าน ทั้งในเด็กปกติและเด็กพิเศษ”

นักกิจกรรมบำบัด คือ วิชาชีพทางการแพทย์ที่นำกิจกรรมมาปรับ และประยุกต์ให้เหมาะสมกับเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย จิตใจ พฤติกรรม การเรียนรู้ และการพัฒนาการ โดยมีการ ตรวจ ประเมินส่งเสริม ป้องกัน บำบัด  เพื่อให้เด็กสามารถ ดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ

ศูนย์พัฒนาการเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลเอกชัย โทร. 1715 ต่อ 221, 222

1706574