โรคกระดูกพรุน

///โรคกระดูกพรุน

BMD กระดูกพรุน12
“โรคกระดูกพรุน” ทำให้กระดูก หัก งอ ค่อม ป้องกัน ก่อนที่จะสายเกินไป

2016-03-30T02:51:14+07:00