Blog

//Blog

ออฟฟิศซินโดรม

2019-05-21T16:46:29+07:00

ออฟฟิศซินโดรม(Office syndrome) คือกลุ่มอาการปวดบริเวณหลัง ปวดคอ ปวดบ่าทั้งสองข้าง ปวดร้าวไปบริเวณศีรษะ ชาฝ่ามือ และนิ้วล็อก อาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจากการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ไม่ขยับ จึงทำให้มีอาการปวดเรื้อรังหรือชาบริเวณมือ ซึ่งโรคออฟฟิศซินโดรมเป็นโรคยอดฮิตของกลุ่มคนในวัยทำงาน เพราะมนุษย์ออฟฟิศส่วนมาก จะนั่งทำงานประมาณ 6- 8 ชม. จึงทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก การฝังเข็มจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา สำหรับผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงการทานยาคลายกล้ามเนื้อ ซึ่งมีการยืนยันจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ว่าเป็นการรักษาที่ปลอดภัย ได้ผลดี และไม่มีผลข้างเคียงที่อันตราย โดยแพทย์จะทำการฝังเข็มเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายที่เกิดอาการ ร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้า เพื่อสลายพังผืด จะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ดีขึ้น เพราะการฝังเข็มจะช่วยกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนดี ลดอาการปวด ตึง สลายเลือดที่คั่ง ทำให้รู้สึกโล่งสบาย และดีขึ้นตามลำดับ การป้องกันการเกิดออฟฟิศซินโดรม 1.ปรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ปรับเก้าอี้ให้อยู่ในท่าที่นั่งสบาย ปรับจอให้อยู่ในระดับสายตา 2.ขยับอิริยาบทต่างๆ ยืดเหยียดบ่อยๆ 3.หมั่นพักสายตาจากการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ หมั่นกระพริบตาบ่อยๆ ซึ่งเป็นการพักสายตาและบริหารดวงตาได้เป็นอย่างดี

ออฟฟิศซินโดรม 2019-05-21T16:46:29+07:00

การสร้างวินัยเชิงบวก

2019-05-17T09:33:02+07:00

การสร้างวินัยเชิงบวก การที่เด็กเจริญเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมการที่เด็กคนหนึ่งสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งที่บ้าน ที่โรงเรียนได้นั้น เด็กต้องมีความเข้มแข็งทางจิตใจพอสมควรที่จะควบคุมตนเอง มีความยับยั้งชั่งใจ ที่จะไม่ตามใจตนเองให้ไม่ฝืนระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคมนั้นๆ โดยทั่วไปแล้วเมื่อกล่าวถึงการสร้างระเบียบวินัย ไม่จำเป็นต้องใช้การลงโทษเสมอไป การที่ผู้ปกครองยืนยันอย่างหนักแน่น ไม่เกรี้ยวกราด ไม่ใช้อารมณ์รุนแรง หรือลงโทษ ผู้ปกครองที่เข้าใจพัฒนาการหรือทักษะที่เด็กในแต่ละวัยสามารถทำได้ พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กและผู้ปกครอง การฝึกเด็กนั้นควรเริ่มที่ 1-2 กิจกรรมที่ต้องการ โดยเริ่มจากกิจกรรมที่ง่ายก่อน เพื่อให้เด็กได้มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น และค่อยๆพัฒนาให้คล่องแคล่วมากขึ้น สาเหตุที่ทำให้เด็กขาดวินัย ปัจจัยธรรมชาติจากตัวเด็กเอง เช่น การที่เด็ก เหนื่อย หิว อ่อนเพลีย ง่วงนอน หรือเจ็บป่วย ภาวะเหล่าเด็กมักจะร้องไห้ งอแง หงุดหงิด โมโหร้าย ผู้ปกครองไม่ควรเอามาเป็นอารมณ์และควรดูแลเอาใจใส่ เช่น พาเด็กเข้านอน หาอาหารให้กิน ให้พักผ่อนอย่างเพียงพอ หรือ พาไปพบแพทย์เมื่อไม่สบาย ไม่ควรมาฝึกวินัยกันในช่วงนี้ ปัจจัยครอบครัว ผู้ปกครองที่ขาดวินัย ติดเหล้าหรือยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก มีความก้าวร้าวรุนแรงภายในครอบครัวนั้น ย่อมจะขาดความสามารถในการเอาใจใส่ การฝึกระเบียบวินัยเบื้องต้นที่ผู้ปกครองสามารถทำได้ดังนี้ ทักษะสังคม การกล่าวสวัสดีทักทาย [...]

การสร้างวินัยเชิงบวก 2019-05-17T09:33:02+07:00

นวดทุยหนา

2019-04-26T09:23:34+07:00

นวดทุยหนา เป็นการรักษาโรคอย่างหนึ่งของแพทย์แผนจีน ซึ่งจะมีวิธีการนวด คือ การนวดโดยเฉพาะในจุดตำแหน่งบนร่างกายหรือขยับร่างกายบางส่วนในการป้องกัน รักษาโรค และบำรุงสุขภาพ จะใช้มือในการรักษาเป็นหลัก เช่น การบีบ การคลึง การยืดเหยียด การดึง การดัด เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการรักษาที่สะดวกและทำง่าย ไม่ต้องรับประทานยา ไม่มีผลข้างเคียง และได้รับผลการรักษาที่ค่อนข้างดี ใช้ได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง วิธีการนวดทุยหนา มีมาตรฐานและเทคนิคที่จำเป็น ต้องใช้แรงนวดให้สม่ำเสมอ มีพลัง ละมุนและลุ่มลึก เพื่อกระตุ้นให้เส้นเลือดลมฟื้นฟูสมรรถนะการทำงานให้เป็นปกติ จะช่วยให้ป้องกันและรักษาโรคได้ โรคที่เหมาะแก่การนวดทุยหนา ได้แก่ ไมเกรน, ปวดหัว, ปวดต้นคอ, ปวดเอว, ปวดเข่า และหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เป็นต้น

นวดทุยหนา 2019-04-26T09:23:34+07:00

การตรวจคัดกรองสุขภาพตา

2019-03-19T16:36:21+07:00

การตรวจคัดกรองสุขภาพตา หากจะนับอวัยวะในร่างกาย ที่ทำงานหนักมากที่สุด อันดับต้นๆ คงไม่พ้นดวงตา เพราะตั้งแต่ตื่น จนหลับ “ตา” จะทำหน้าที่ตลอดเวลา ไม่ได้พักผ่อน โดยกว่าร้อยละ 80 ของสิ่งที่เราเรียนรู้ในชีวิต ก็มาจากการมองเห็นด้วยตาทั้งสิ้น แต่คนทั่วไป มักไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพตา แต่จะให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพร่างกายเสียมากกว่า ทั้งๆที่ "ตา" เป็นส่วนที่สัมพันธ์กับภายนอก ได้รับการถูกกระทบได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นการจ้องหน้าคอมพิวเตอร์ มือถือ อ่านหนังสือ แสงแดด ฝุ่น สารเคมี หรือจากพันธุกรรมที่ส่งผลต่อตา เช่น ต้อหิน การตรวจสุขภาพตา จะช่วยค้นหาโรคทางตาที่พบได้บ่อย โรคทางตาในระยะเริ่มต้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาสาเหตุที่อาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวรได้ ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพตา การตรวจพบปัญหาทางสายตา เมื่อได้รับการแก้ไข จะทำให้การมองเห็นดีขึ้น การตรวจพบโรคทางตา ในระยะเริ่มแรกแนวโน้มการรักษาให้หายจะเป็นไปได้ง่ายขึ้น การตรวจตาช่วยให้พบโรคทางกายได้ การตรวจตาในโรคทางกายบางอย่างสามารถช่วยยืนยัน การวินิจฉัยโรคได้ ความผิดปกติของสมองบางอย่างสามารถตรวจดูที่ขั้วประสาทตาโดยตรงจากการตรวจตาได้ ผู้ที่ควรตรวจสุขภาพตา คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถมาตรวจสุขภาพตาได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการผิดปกติทางตาชัดเจน เช่น มีอาการตามัว ตาแดง ปวดตา มองภาพไม่ชัด มองภาพผิดปกติ [...]

การตรวจคัดกรองสุขภาพตา 2019-03-19T16:36:21+07:00

NIPT Non-Invasive Prenatal Testing

2019-04-18T09:34:24+07:00

การตรวจ NIPT Non-Invasive Prenatal Testing เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ จากเลือดมารดา โดยสามารถหาความเสี่ยงการเกิดดาวน์ซินโดรม หรือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมอื่นๆ โรคที่สามารถตรวจคัดกรองได้จากการตรวจ NIPT กลุ่มอาการดาวน์ (Down Syndrome)เป็นกลุ่มอาการที่มีโครโมโซม Trisomy 21 ผิดปกติ กลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ด (Edward Syndrome) เป็นกลุ่มอาการที่มีโครโมโซม Trisomy 18 ผิดปกติ กลุ่มอาการพาทู (Patau Syndrome)เป็นกลุ่มอาการที่มีโครโมโซม Trisomy 13 ผิดปกติ Sex chromosome aneuploidy ความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมเพศและเพศของทารกในครรภ์ Microdeletions ความผิดปกติที่เกิดจากการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม ซึ่งสัมพันธ์กับโรคหัวใจแต่กำเนิด Genome-wide aneuploidy detection ความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมคู่อื่นๆ อีก 19 คู่ มารดาที่ควรตรวจ NIPT มารดาตั้งครรภ์ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป มารดาตั้งครรภ์ที่ครอบครัวมีประวัติโครโมโซมผิดปกติ มารดาตั้งครรภ์ที่ทำอัลต้ราซาวด์ แล้วสงสัยว่าจะมีโครโมโซมผิดปกติ สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป [...]

NIPT Non-Invasive Prenatal Testing 2019-04-18T09:34:24+07:00

โรคนิ้วล็อค (Trigger Finger)

2019-04-05T10:53:10+07:00

นิ้วล็อคในภาษาอังกฤษเรียกว่า Trigger Finger อาการเริ่มแรกจะมีอาการปวดโคนนิ้วมือ เวลากดจะรู้สึกเจ็บ ระยะต่อมาจะรู้สึกว่านิ้วมีการสะดุด (Triggering) เวลา งอ หรือ เหยียด ถ้ามีอาการมากขึ้นจะมีอาการนิ้วล็อคไม่สามารถเหยียดมือเองได้ ต้องใช้มืออีกข้างมาดึงเหยียดออก เวลางอ หรือ เหยียดจะมีเสียงเหมือนการง้างไกรปืน แพทย์ศัลยกรรมกระดูกส่วนใหญ่จะบอกผู้ป่วยที่เป็นโรคนิ้วล็อคว่า เป็นโรคปลอกหุ้มเอ็นอักเสบ, การอักเสบของพังผืด หรือเส้นเอ็นอักเสบ คำเหล่านี้มักไม่ค่อยจะสื่อความหมายให้กับผู้ป่วยชัดเจนนัก ดังนั้นแพทย์จึงมักจะใช้คำว่า "นิ้วล็อค" ซึ่งเป็นคำทับศัพท์ที่มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Locked Finger ทำให้คนไทย เข้าใจและรู้จักโรคนิ้วล็อคได้ดีมากขึ้น วิธีการรักษาโรคนิ้วล็อค แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ วิธีที่ 1 การรักษาโดยการฉีดยา การรักษานิ้วล็อค ในผู้ป่วยที่เป็นตั้งแต่ระดับที่ 1 – 3 จะแนะนำให้ฉีดยา สเตียรอยด์เฉพาะที่ จะได้ผลดี และหายกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป ในรายงานบางแห่งได้ผลดีและหายถึงกว่าร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 30 - 40 อาการล็อคจะกลับมาเป็นอีกได้ [...]

โรคนิ้วล็อค (Trigger Finger) 2019-04-05T10:53:10+07:00

Platelet Rich Plasma (PRP)

2019-03-07T17:46:01+07:00

Platelet Rich Plasma (PRP) หรือ Autologous Conditioned Plasma (ACP) เป็นนวัตกรรมการรักษาแบบทางเลือกแบบหนึ่ง โดยใช้คุณสมบัติของ “Growth Factor” ที่มีอยู่ในเลือด ซึ่งมีหน้าที่ช่วยในการซ่อมแซม และฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยมีหลักฐานทางการแพทย์สนับสนุน และเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่เป็นอันตราย มีผลข้างเคียงน้อย เพราะเป็นการใช้เลือดของผู้ป่วยมารักษาผู้ป่วยเอง ซึ่งวิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการบาดเจ็บของระบบกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อ โดยมีการใช้ในกลุ่มนักกีฬา ผู้สูงอายุ และผู้มีปัญหาข้อ มาระยะหนึ่งแล้ว เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ และปัจจุบัน ก็เริ่มใช้วิธีการนี้เพื่อความสวยงามมากขึ้น เช่นการปลูกผม ลดริ้วรอยบนใบหน้า เป็นต้น วิธีการรักษาด้วย PRP นี้ จะเริ่มโดยการเจาะเลือดที่แขนของคนไข้ ประมาณ 15-20 CC. แล้วนำเลือดที่ได้ไปปั่นด้วยเครื่องปั่นพิเศษ เป็นเวลา 5 นาที เพื่อคัดแยก Growth Factor จากนั้นแพทย์จะนำ Growth Factor ที่ได้ ฉีดเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการรักษา ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็ว อาการใดบ้าง..เหมาะกับการรักษาด้วย [...]

Platelet Rich Plasma (PRP) 2019-03-07T17:46:01+07:00

นวดทุยหน่า

2019-02-27T09:50:04+07:00

“การนวดแบบจีน หรือที่ เรียกว่า “นวดทุยหน่า” 🤝🤝🤝เป็นศาสตร์การแพทย์แผนจีนอีกทางหนึ่ง ที่สามารถบำบัดโรคได้ โดยแพทย์จะใช้มือในการกด การคลึง การถู การบีบ การดัด หรือการกลิ้ง เป็นต้น นวดลงบนจุดเส้นลมปราณต่างๆ บนร่างกาย เพื่อช่วยกระตุ้นให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เลือดลมไหลเวียนดี บรรเทาอาการปวด ปรับสมดุลของร่างกาย 🤝🤝🤝การนวดจีน(ทุยหนา) สามารถใช้แทนยา หรือการฝังเข็มได้ในบางโรค และรักษาได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กทารกถึงผู้สูงอายุ เนื่องจากการนวดจีนให้ความรู้สึกผ่อนคลายในขณะที่รับการรักษา และไม่มีผลข้างเคียงจากการนวด 🤝🤝🤝โรคที่เหมาะสมกับการนวดทุยหนา ได้แก่ ปวดหัว ไมเกรน ปวดต้นคอ นอนตกหมอน ไหล่ติด ปวดเอว หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปวดเข่า ข้อเท้าเคล็ด เป็นต้น

นวดทุยหน่า 2019-02-27T09:50:04+07:00

ตัวกรอง IV Filter

2019-01-31T15:51:09+07:00

ความสำคัญของการใช้งานตัวกรอง(IV Filter) ในการให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ การให้สารน้ำ สารอาหาร หรือยาทางหลอดเลือดดำ คือ การรักษาประเภทหนึ่งซึ่งสารเหล่านั้นจะเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยโดยตรงผ่านทางหลอดเลือด ได้ถูกพบว่าในระหว่างการให้นั้นมีอนุภาคแปลกปลอมมากถึง 10 ล้านอนุภาคที่อาจเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยทุกวัน ซึ่งการปนเปื้อนของอนุภาคเหล่านี้อาจส่งผลให้อวัยวะสำคัญต่างๆของร่างกายบกพร่องได้ โดยอนุภาคแปลกปลอมอาจมีที่มาจากหลากหลายแหล่งตั้งแต่ภาชนะพลาสติก ภาชนะแก้วที่บรรจุยาหรือสารอาหาร และชุดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับให้ยา หรือในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับยาทางหลอดเลือดพร้อมกันมากกว่าหนึ่งชนิดอาจมีการทำปฏิกิริยาของยาและก่อให้เกิดตะกอนจำนวนมาก รวมไปถึงฟองอากาศที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการให้ยาทางหลอดเลือดที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของระบบหรือข้อต่อระหว่างชุดอุปกรณ์ที่ให้สารน้ำหรือสารละลายนั้นๆ องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์หลายๆองค์กรแนะนำให้ใช้ IV Filter ระหว่างการให้สารน้ำ สารอาหาร หรือ ยาทางหลอดเลือดดำ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อผู้ป่วยด้วยคุณสมบัติในการทำงาน 3 ประการ ดังนี้ 1. ป้องกันอนุภาคแปลกปลอม 2. ป้องกันฟองอากาศ 3. ป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา ปัจจุบัน IV Filter เป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับ ถูกนำไปใช้ร่วมกับการรักษาของโรงพยาบาลชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ รวมทั้งเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนไข้ให้ดียิ่งขึ้น เรียบเรียงโดย : พญ.วารุณี ต.รุ่งเรือง กุมารแพทย์ รพ.เอกชัย

ตัวกรอง IV Filter 2019-01-31T15:51:09+07:00

ภูมิแพ้ อาหารแฝง

2018-08-20T04:15:42+07:00

“อาหาร” เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คนเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่เชื่อหรือไม่คะว่า? อาหารที่เรารับประทาน เพื่อหวังที่จะต้องการพลังงานและสารอาหารจากมันนั้น มันกลับก่อให้เกิดโรคร้ายแก่เราอย่างเงียบ ๆ และโรคที่ว่านี้ก็คือ “โรคภูมิแพ้อาหารแฝง” ด้วยสิ่งแวดล้อมและภาวะที่เร่งรีบของชีวิตคนในยุคปัจจุบัน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้เราวนเวียนกับการรับประทานอาหารแบบเดิม ๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้ ซึ่งการรับประทานอาหารซ้ำ ๆ แบบเดิมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ๆ นั้นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้อาหารแฝงนั่นเองค่ะ โรคภูมิแพ้อาหารแฝงนี้แตกต่างจากโรคภูมิแพ้อาหารอย่างที่เรารู้จักกัน การแพ้อาหารนั้น เป็นการตอบสนองของร่างกายกับสารบางชนิดในอาหาร ทั้ง ๆ ที่สารนั้นไม่ได้เป็นสารพิษแต่อย่างใดค่ะ ซึ่งการแพ้อาหารโดยทั่วไปมักเกิดอย่างฉับพลันทันที หรือเว้นระยะเพียงเล็กน้อยหลังรับประทาน ต่างจากโรคภูมิแพ้อาหารแฝง ที่ไม่มีการแสดงออกถึงอาการแพ้แต่อย่างใด ส่วนโรคภูมิแพ้อาหารแฝงนั้น ไม่ได้แสดงอาการเฉียบพลันทันทีทันใด แต่จะค่อย ๆ สะสมเป็นภัยคุกคามอย่างเงียบ ๆ โดยอาหารจะไปกระตุ้น อิมมูโนโกลบูลินชนิด จี (Ig G) แต่จะไม่ได้ไปกระตุ้นมาสต์เซลล์อย่างการแพ้อาหารปกติ ทำให้ไม่แสดงอาการแพ้ แต่ปัญหาอยู่ตรงที่ เมื่อเรารับประทานอาหารวนเวียนซ้ำ ๆ ในแบบเดิมอยู่เรื่อย ๆ ร่างกายเราก็จะได้รับสารอาหารชนิดเดิม ๆ ซึ่งจะเป็นการไปกระตุ้น Ig G ให้มีการสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมากเกินกว่าที่ร่างกายจะกำจัดให้หมดออกไปได้ จนกลายมาเป็นสารภูมิต้านทานอิสระ และค่อย [...]

ภูมิแพ้ อาหารแฝง 2018-08-20T04:15:42+07:00