วันเด็ก

รอยยิ้มของเด็กเด็ก ในวันเด็ก เกิดได้ทุกที่ ไม่เว้นแม้ที่ โรงพยาบาลเอกชัย #พี่หมอ&พี่พยาบาลเอกชัยรักเด็ก#โรงพยาบาลเอกชัย#วันเด็ก2562                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

916945379367691694538189249169454003065