แพทย์แผนจีน

นพ.ชัยรัตน์ชื่อ : แพทย์แผนจีนชัยรัตน์ ช่างสลัก

ความชำนาญพิเศษ : รักษา

เฉพาะทาง : ศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

- หลักสูตรการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เวลาออกตรวจ : วันพุธ วันพฤหัสและวันศุกร์ 09.00 -17.00 น. วันเสาร์, วันอาทิตย์ 11.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ฝังเข็ม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 201

6689731836819

ชื่อ : แพทย์หญิงสิริมา ฉายะโครต

ความชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : ศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม

แพทย์ :  ปรึกษา

การศึกษา :

                   - หลักสูตรการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ เวลา 11.00 - 19.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ฝังเข็ม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 122

6689731836819

ชื่อ : แพทย์หญิงฐิติพร ดุลยตระกูล

ความชำนาญพิเศษ : -

เฉพาะทาง : ศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม

แพทย์ :  ปรึกษา

การศึกษา :

                   - หลักสูตรการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

                   - Shanghai Tranditional Chinese Medicine University

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ ที่ 3 ของเดือน 09.00 -17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ฝังเข็ม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 20