หู คอ จมูก

Picture26

ชื่อ : แพทย์หญิงอัญชลี  ชุ่มแจ่ม

ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

              -  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

              -  วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก

    เวลาออกตรวจ : วันเสาร์  09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

Schedule an Appointment with Dr. Anchalee Chumjam

นายแพทย์ พันธุ์ศักดิ์  เหลืองจิตวัฒนาชื่อ : นายแพทย์ พันธุ์ศักดิ์  เหลืองจิตวัฒนา 

ความชำนาญพิเศษ : โสต - ศอ - นาสิก

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

-  แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

- วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 09.00-16.00 น. วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ 09.00-19.00 น. วันอังคาร 09.00-18.00 น. วันอาทิตย์ 09.00-12.00น.  หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111
Schedule an Appointment with Dr. Pansak Luengjitvatana
Payungsak_Sakdapipanit

ชื่อ : นายแพทย์ พยุงศักดิ์  ศักดาภิพาณิชย์

 ความชำนาญพิเศษ : โสต - ศอ - นาสิก

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-   แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-   วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิก / คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 17.00 -20.00, วันเสาร์  14.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111

Schedule an Appointment with Dr. Payungsak Sakdapipanich