เวชปฏิบัติทั่วไป

Picture3

ชื่อ : นายแพทย์พลกฤษณ์  จันทรโสภาคย์

ความชำนาญพิเศษ : เวชปฏิบัติทั่วไป

เฉพาะทาง :  -

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา : แพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี  08.00 -17.00 น. และ 20.00-08.00 น. วันเสาร์ 20.00-08.00 น. และอาทิตย์ 08.00 – 17.00 น. และ 20.00-08.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 122, 124

Schedule an Appointment with Dr. Ponkrit Jantrarasophas
No Photo Available

ชื่อ : นายแพทย์ณัฐพงษ์ วัชรเสมากุล

ความชำนาญพิเศษ : เวชปฎิบัติทั่วไป

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ :  วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 08.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 122, 124

No Photo Available

ชื่อ : นายแพทย์พยนต์ ฐานะสถิรกุล

ความชำนาญพิเศษ : เวชปฎิบัติทั่วไป

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ :  วันอังคาร - วันศุกร์ 08.00 - 17.00 น. ,วันศุกร์ -วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และ เวลา 20.00 - 08.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 122, 124

No Photo Available

ชื่อ : นายแพทย์สันติ วชิรจิรากร

ความชำนาญพิเศษ : เวชปฎิบัติทั่วไป

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ :  วันเสาร์ที่ 1 ของเดือน เวลา 08.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ตรวจสุขภาพได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 122, 124