ศัลยกรรมทั่วไป

Picture43

ชื่อ : นายแพทย์อดิศร  บุญญาภิบาล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

แพทย์ :  ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันอังคาร 17.00 – 20.00 น., วันพฤหัสบดี 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143

Schedule an Appointment with Dr. Adisorn Boonyapibal

นพ จักกฤษ อุ้ยนิรันดรกุลชื่อ : นายแพทย์จักรกฤษ  อุ้ยนิรันดรกุล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : ผ่าตัดผ่านกล้อง

แพทย์ :  ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ที่  1 และ 5 เวลา 08.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Chskkrit Auinirundonkul
Picture44

ชื่อ : นายแพทย์พรเทพ  ศรีมโนทิพย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

แพทย์ :  ที่ปรึกษา

การศึกษา :

                   -  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

                   -  วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ / โรงพยาบาลเลิดสินกรมการแพทย์

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 18.00 – 07.00 น., วันอังคาร 21.00 - 07.00 น. วันพุธ 18.30 - 07.00 น. วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน 17.00 – 07.00 น.

วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143

Schedule an Appointment with Dr. Pornthep Srimanothip
Picture45

ชื่อ : นายแพทย์รณชัย  กัณหสุวรรณ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

แพทย์ :  ที่ปรึกษา

การศึกษา :

                   -  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                   -  วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี – ศุกร์  20.00 – 07.00 น. เสาร์สัปดาห์ที่ 1 และ 5 เวลา 20-07.00 น.

วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143

Schedule an Appointment with Dr. Ronnachai Kanhasuwan

นายแพทย์ สมชาย  ตั้งใจรักการดีชื่อ : นายแพทย์ สมชาย  ตั้งใจรักการดี 

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลาออกตรวจ : จันทร์ - ศุกร์   09.00 – 17.00

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Somchai Tangjairakkandee
No Photo Available

ชื่อ : นายแพทย์จักรชัย บุณยวณิชย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรม

เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทยศาสตรบัณฑิต /  รพ.รามาธิบดี

-  วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ หลอดเลือด/ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์สัปดาห์ 1 และ 3 เวลา 08.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143

No Photo Available

ชื่อ : นายแพทย์มนตรี จีรทวีสุข

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรม

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

-  วุฒิบัตรสาขา ศัลยศาสตร์ / วชิรพยาบาล

เวลาออกตรวจ : -

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143

No Photo Available

ชื่อ : นายแพทย์ศิระ  เลาหทัย

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง : ศัลยศาสตร์ทรวงอก

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

- Cardiovascularthoracic resident programs in Ramathibodhi hospital, Thailand Session

-  2006-2011 Medical certificate in Ramathibodi hospital session

เวลาออกตรวจ :

นายแพทย์ สถิต  กุลนรัตน์ชื่อ : นายแพทย์สถิต  กุลนรัตน์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- วุฒิบัตรสาขา  ศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์สัปดาห์ 2และ 4 และวันอาทิตย์   08.00 -08.00 น.(24ชม.) หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133
Schedule an Appointment with Dr. Siti Kulnaratana

พญ.ปิติพร ตั้งขวนบุตรชื่อ : แพทย์หญิงวิลาสินี อุดคำเที่ยง

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : ศัลยกรรม

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

-  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช

-  ประกาศนียบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : -

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

 

พญ.ปิติพร ตั้งขวนบุตรชื่อ : แพทย์หญิงปิติพร ตั้งขบวนบุตร

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : กุมารศัลยศาสตร์

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  วุฒิบัตร กุมารศัลยศาสตร์/ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

เวลาออกตรวจ : ศุกร์ 14.00  - 18.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133