ศัลยกรรมระบบประสาท

Picture62

ชื่อ : นายแพทย์เอกชัย  กาญจนาคาร

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยประสาท

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

-  วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ :  รับปรึกษา 24 ชม.

Schedule an Appointment with Dr. Ekachai Kanjanakarn
no-image

ชื่อ : นายแพทย์สุบรรณ  วงศ์ประไพโรจน์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยประสาท

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

 

การศึกษา :

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต

-  วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี  16.00 – 18.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Suban Wongprapairoj
No Photo Available

ชื่อ : นายแพทย์วิวัฒน์ จรัญเรืองธีรกุล

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยประสาท

เฉพาะทาง :

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

-  วุฒิบัตร ประสาทศัลยศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : -

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143