จักษุแพทย์

นายแพทย์สมเกียรติ  อธิคมกุลชัยชื่อ : นายแพทย์สมเกียรติ  อธิคมกุลชัย

ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์
 
เฉพาะทาง :  -
 
แพทย์ : ประจำ
 
 

การศึกษา :

-  แพทย์ศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
-  วุฒิบัตรสาขา  จักษุวิทยา     /  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
 
เวลาออกตรวจ : จันทร์ เวลา 09.00 - 14.00 น. อังคาร – ศุกร์ 09.00 -16.00 น.
หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์จักษุ ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 277 
Schedule an Appointment with Dr. Somkiat Athikhomkulchai

นพ.พงษ์ชื่อ : นายแพทย์พงษ์  เจริญจิตไพศาล

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล

- จักษุวิทยา/คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ - วันพุธ 08.00 -17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์จักษุ ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 277
6689731836819

ชื่อ : แพทย์หญิงศรีตุลย์ บัณฑิตอาภรณ์

ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา

เฉพาะทาง : -

แพทย์ :  ปรึกษา

การศึกษา :

                   -  แพทยศาสตรบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

                   -  วุฒิบัตรสาขา จักษุวิทยา / โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ออกตรวจ : วันอาทิตย์ 09.30 - 14.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์จักษุ ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 277