กระดูกและข้อ

นพ.อนันต์ ธาราชีวิน opd3

ชื่อ : นายแพทย์อนันต์ ธาราชีวิน

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : กระดูกหลังและคอ

แพทย์ :  ที่ปรึกษา

การศึกษา :

                   -  แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล

                   -  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

หมอประพันธิ์ ทานานนท์ชื่อ : นายแพทย์ประพันธ์ ทานานนท์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / โรงพยาบาลราชวิถี

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ – วันพุธ 17.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

 

ยแพทย์ศิริพงษ์  ปาจรีย์ชื่อ : นายแพทย์ศิริพงษ์  ปาจรีย์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ : วันพุธ – วันอาทิตย์   08.00 -17.00

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Siripong Pajareya
Picture36

ชื่อ : นายแพทย์สมบัติ  คุณากรสวัสดิ์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : กระดูกหลังและคอ

แพทย์ :  ที่ปรึกษา

การศึกษา :

                   -  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

                   -  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / โรงพยาบาลเลิดสิน

เวลาออกตรวจ : -

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Sombat Kunakornsawat

นายแพทย์ธีรพล  บุญมงคลรัศมิ์ชื่อ : นายแพทย์ธีรพล  บุญมงคลรัศมิ์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์โรคกระดูก

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

 -  แพทยศาสตรบัณฑิต / คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

 -  วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสาตร์ออร์โธปิดิกส์/ โรงพยาบาลเลิดสิน

เวลาออกตรวจ : จันทร์– ศุกร์   09.00 -17.00

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Teerapon Boonmongkonrat

นายแพทย์เทพรักษา  เหมพรหมราชชื่อ : นายแพทย์เทพรักษา  เหมพรหมราช

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูกในเด็ก

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

-  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / โรงพยาบาลเลิดสิน

เวลาออกตรวจ : วันพฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. วันเสาร์ 12.00 – 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Thepraksa Hemphomraj
Picture38

ชื่อ : นายแพทย์ธัญลักษณ์  เชาว์นิธิ

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : ข้อเทียม

แพทย์ :  ที่ปรึกษา

การศึกษา :

                   -  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                   -  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / โรงพยาบาลเลิศสิน

เวลาออกตรวจ : -

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Tonyaluk Chaoniti
No Photo Available

ชื่อ : นายแพทย์ณัฐวุฒิ วรรณธะพิสุทธิ์

ความชำนาญพิเศษ : กระดูกและข้อ

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-  -  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / โรงพยาบาลราชวิถี

เวลาออกตรวจ : -

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 142, 143

No Photo Availableชื่อ : นายแพทย์ประกิต  เจียรนัยศิลาวงศ์

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 09.00 -17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

 
นพ.ธนิต ทวีบรรจงสิน

ชื่อ : นายแพทย์ธนิต ทวีบรรจงสิน

ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : กระดูกหลังและคอ

แพทย์ :  ที่ปรึกษา

การศึกษา :

                   -  แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล

                   -  วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : วันศุกร์ 17.00 - 20.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133