Dr.Arsarn Yongyuth

No Photo Available

ชื่อ : ทันตแพทย์อาสาฬห์ ยงยุทธ

ความชำนาญพิเศษ : ทันตกรรม

เฉพาะทาง :-

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

–  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน เวลา 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ทันตกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 233, 234