Dr.Chanisara Kanjanasakda

No Photo Available

ชื่อ : แพทย์หญิงชนิสรา  กาญจนะศักดิ์ดา

ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์

เฉพาะทาง : -

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

-  แพทยศาสตรบัณฑิต /  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

-  วุฒิบัตรสาขา  กุมารเวชศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล

เวลาออกตรวจ :  วันวันเสาร์ เวลา 17.00 – 07.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222