Dr.Suttada Ammaraporn

No Photo Available

ชื่อ : แพทย์หญิงสุทธดา อมราภรณ์

ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญี

เฉพาะทาง :

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 17.00 – 08.00 น.