dr.wilasinee oudkumteang

พญ.ปิติพร ตั้งขวนบุตรชื่อ : แพทย์หญิงวิลาสินี อุดคำเที่ยง

ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์

เฉพาะทาง : ศัลยกรรม

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

–  วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลศิริราช

–  ประกาศนียบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เวลาออกตรวจ : –

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133