ชื่อ :คุณดวงเดือน สายน้ำปราณ
ชื่อ :คุณดวงเดือน สายน้ำปราณ
ความชำนาญพิเศษ :นักจิตวิทยาคลินิก

เฉพาะทาง : –

การศึกษา :

– ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
– ปริญญาโท วิทยาศาสตร (จิตวิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : นัดหมายล่วงหน้า หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222

2019-01-29T18:05:42+00:00