Giving is Living ครั้งที่ 3

โรงพยาบาลเอกชัย ร่วมกับ สภากาชาดไทย และ สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญ…ท่านผู้รับบริการ ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อเป็นมหากุศลต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์ วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาคร 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลเอกชัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกบริการลูกค้า โทร. 1715 ต่อ 103 – 1048725954188635