ร่วมงานกับเรา

รับสมัครงานด่วน
รับสมัครงานพนักงาน ประจำคลินิคศูนย์มีบุตรยาก พระราม9 
– เจ้าหน้าที่พยาบาล 
– เจ้าหน้าที่บัญชี
– เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล
– เจ้าหน้าที่การเงิน
– นักเทคนิคการแพทย์ LAB

ลำดับ ตำแหน่ง แผนก จำนวนอัตรา หมายเหตุ
1  กุมารแพทย์ท๋ัวไป และ SUBBOARD  แพทย์
2  อายุรแพทย์ทั่วไป และ SUBBOARD  แพทย์
3  สูตินรีเวช (หญิง)  แพทย์
4  ศัลยแพทย์ทั่วไป (ประจำ)  แพทย์
5  เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) บัญชี
6  พยาบาลวิชาชีพ OPD/IPD หลายอัตรา
7  ผู้ช่วยพยาบาล (PN/NA) OPD/IPD หลายอัตรา
8  เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ (มีใบอนุญาติขับขี่) ยานพาหนะ 1
9  ผู้ช่วยแม่ครัว โภชนาการ 5
10  เจ้าหน้าที่เภสัชกร เภสัชกรรม 1
11  นักเทคนิคการแพทย์ LAB 1
12  เจ้าหน้าที่ธุรการ(คนพิการ) ธุรการ 1

ส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่าย HR 034-417-999 ต่อ 210 หรือ 209 หรือคุณนำชัย 086-895-9322

หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ได้ตามลิ๊ง     >>> คลิ๊ก <<<

 สมัครแพทย์ ติดต่อเลขาแพทย์ 0817631937 คุณพัชราภา

เอกสารที่ต้องเตรียมมา

– บัตรประชาชน ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
– วุฒิการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา
– ใบประกาศนียบัตร
– ใบรับรองการฝึกงาน หรือผ่านงาน(ถ้ามี)

**กรณีมาสมัครด้วยตนเองรบกวนนำเอกสารหรือหลักฐานตัวจริงแนบมาด้วย

Input this code: captcha