นักลงทุนสัมพันธ์ - โรงพยาบาลเอกชัย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในส่วน

นักลงทุนสัมพันธ์

จากแนวคิดของความเป็น Green Hospital ของกลุ่มแพทย์ ผู้มากประสบการณ์ ที่เป็นที่เชื่อมั่นของคนสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียงกับกลุ่มเจ้าของธุรกิจ ที่มีรากฐานในจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันก่อร่างสร้างโรงพยาบาลเพื่อ ชาวสมุทรสาครขึ้นในนามของ โรงพยาบาลเอกชัย ... อ่านต่อ


นโยบายจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลชี้แจงรายละเอียดของนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อ่านทั้งหมด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปีนำเสนอผลสำเร็จ
ของผลการดำเนินงาน

อ่านทั้งหมด

บทวิเคราะห์

ข้อมูลบทวิเคราะห์สำหรับประกอบ
การตัดสินใจในการลงทุน

อ่านทั้งหมด