พิธียกเสาเอก เสาโท อาคารศูนย์กุมารเวช

นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันในพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเอกชัย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยศูนย์ดังกล่าวให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 14 ปี ซึ่งมีกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การดูแลพัฒนาการของลูกน้อยตั้งแต่ในครรภ์โดยแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กคลอดก่อนกำหนด ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็กต่างๆ อีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยพร้อมเปิดให้บริการได้ประมาณต้นปี 2562 เพื่อรองรับการเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการแบบครบวงจรในอนาคต

1468294

1468296

1468298

1468300

1468302

1468304

1468306

1468308

1468310

1468312

1468314