“มะเร็งสตรี” ป้องกันไม่ได้ จริงหรือ?

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงานบรรยายพิเศษ…”มะเร็งสตรี” ป้องกันไม่ได้ จริงหรือ? โดย พญ.ณัฐสุดา แสนทวี แพทย์เชี่ยวชาญพิเศษด้านนรีเวชวิทยา-มะเร็งสตรี ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาคร 1 รพ.เอกชัย
พิเศษ…เฉพาะในงานเท่านั้น
- ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ฟรี!!!!
- ฝังเข็ม…โดยแพทย์แผนจีน
- โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคาพิเศษ
- โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก (Thin prep) 1,400 บาท
- โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม / 7,000 บาท
8074215562705