“เสริมฉลาด สร้างอัจฉริยะ ตั้งแต่ในครรภ์”

ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ร่วมอบรมหัวข้อ “เสริมฉลาด สร้างอัจฉริยะ ตั้งแต่ในครรภ์” วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสาคร 1 รพ.เอกชัย ลงทะเบียนได้ที่ โทร.1715 ต่อ 221, 222,103

1527983