ศูนย์กายภาพบำบัด

โรงพยาบาลเอกชัย  ให้การประเมิน การป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ท่านที่มีปัญหาอวัยวะในร่างกายเสื่อมสมรรถภาพการทำงาน ให้การรักษาบรรเทาอาการเจ็ํบปวด และช่วยให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยนักกายภาพบำบัดที่ชำนาญการ และเครื่องมือทันสมัย

physical_therapy

การบริการ

 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทาง ศูนย์กระดูกและข้อ
 • กระดูกหัก ข้อเคล็ดขัดยอก
 • การอักเสบของข้อและเอ็น
 • อาการข้ออักเสบ
 • การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
 • โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
 • การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก
 • การรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
 • การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
 • การใส่แขน ขาปลอม
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเทียม
 • การทำกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่ป่วยทางระบบประสาท
 • การฟื้นฟูโรคอัมพาตครึ่งซีก
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน
 • การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดระบบประสาท
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
 • โรคเลือดอุดตันไขมัน อาการผิดปกติของหลอดเลือด

 

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบหัวใจ

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคปอดและทางเดินหายใจต่างๆ

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ในเด็กและผู้ใหญ่
 • การฟื้นฟูผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดทรวงอก

เครื่องมือทางการแพทย์

 • การบำบัดรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
 • เครื่องดึงคอและหลัง
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 • การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
 • การประคบด้วยความร้อนและความเย็น
 • การรักษาด้วยแผ่นพาราฟีน
 • การออกกำลัง การถีบจักรยาน
 • การออกกำลังกล้ามเนื้อ

โรงพยาบาลฯ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยในการบำบัด เช่น เครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องดึงคอและหลัง เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า เป็นต้น

ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

ประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบกระดูกและข้อ และนักกายภาพบำบัด

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 17.00 น

สถานที่ตั้ง

ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลเอกชัย โทรศัพท์  034-417999 สายด่วน 1715 ต่อ 237, 238