Panutradee khemanusuk

ณหทัย สิริสมบัติ (ครูฝึกพูด) (12)ชื่อ :คุณภาณัทรดี เข็มอนุสุข

ความชำนาญพิเศษ :นักกิจกรรมบำบัด

เฉพาะทาง : -

การศึกษา :

- ปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ : นัดหมายล่วงหน้า

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์แม่และเด็ก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222