Promotions


ฝังเข็ม ศาสตร์แห่งปัญญา สืบทอดนับพันปี

โปสเตอร์ฝังเข็ม โปร2561-1

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

7932603247785

ไวรัสโรต้าสายพันธ์ุมนุษย์

Roto

เรื่องที่คุณแม่ไม่เคยรู้… ไวรัสโรต้าสายพันธุ์มนุษย์ ไวรัสโรต้าติดต่อกันได้ง่าย เพียงแค่สัมผัสโดยอาจปนเปื้อนมากับสิ่งของ เมื่อลูกจับแล้วเอามือเข้าปากสามารถรับเชื้อได้ส่วนใหญ่มักเกิดในเด็ก 6 เดือน -2 ปี 3 อาการที่คุณแม่ควรสังเกตอาการป่วยของลูก – ท้องร่วงอย่างรุนแรง 7-8 ครั้ง / วัน – อาเจียนมาก 7-8 ครั้ง/วัน – มีไข้สูง  

รถพยาบาลรับ-ส่งทั่วประเทศ

Print

รถพยาบาลรับ-ส่งทั่วประเทศโทร. 1715 “เพราะทุกนาที มีความหมายต่อชีวิต” เราพร้อมดูแลคุณ 24 ชั่วโมง

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

โปสเตอร์ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

มาแล้ว “วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก”แห่งแรกในสมุทรสาคร วัคซีนโรคไข้เลือดออก(Dengvaxia) ป้องกัน 4 สายพันธ์ุ

ขูด อุด ถอน ผ่าฟันคุด

%e0%b9%82%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

ตรวจสมรรถภาพจอประสาทตา

%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%95%e0%b8%b2

ผ่าตัดส่องกล้องทางนารีเวช

%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87

 

วัคซีนโรคงูสวัด

งูสลัด

  ความเจ็บปวดจาก โรคงูสวัด ภัยเงียบใกล้ตัวคุณ ลดความเสี่ยง ป้องกันด้วย “วัคซีนโรคงูสวัด”

ไวรัสตับอักเสบบี

(ใหม่)ไวรัสตับอักเสบบี โปสเตอร์2(ครีเอด)

ไวรัสตับอักเสบบี เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ 1 ใน 12 คน ของประชากรโลก เป็นโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง อาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักที่กำลังเสี่ยง ป้องกันได้ด้วยวัคซีน วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม ราคา 2,400 บาท