บริการห้องพัก2

///บริการห้องพัก2

ห้องพักรับรอง

หมายเหตุ :

  • การคิดค่าห้อง เริ่มคิดตั้งแต่เวลาเข้า ADMIT ชนเวลาเข้าของอีก 1 วันเป็นเวลา 24 ชม. คิดเป็น 1 วัน
  • ห้องสังเกตอาการ (OBSERVE) เป็นอัตราเหมาจ่าย รวมค่าห้องพร้อมอาหาร 1 มื้อ ภายใน 6 ชั่วโมง กรณีเกินเวลาจะตัดเข้าระบบเป็นคนไข้ใน (ADMIT) ตามปกติ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สิทธิ พรบ.ห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,100 บาท
  • สิทธิ กองทุนฯ ห้องเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,100 บาท
ประเภทห้องพัก ค่าห้อง อาหาร
Lounge 1,500 อาหารเช้า 2 ท่าน

ห้อง Grand Suite

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการ รพ. รวมราคา
Grand Suite 5,300 900 1,900 800 8,900

ห้อง Suite

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการ รพ. รวมราคา
Suite 4,600 800 1,500 600 7,500

ห้อง V.I.P.

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทาง รพ. รวมราคา
V.I.P. 4,000 500 1,400 600 6,500

ห้อง Deluxe Superior

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทาง รพ. รวมราคา
Deluxe Superior 3,600 500 1,200 500 5,800

ห้อง Deluxe

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทาง รพ. รวมราคา
Deluxe 3,100 500 1,200 500 5,300

ห้อง Superior

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทาง รพ. รวมราคา
ห้อง Superior 2,500 400 1,200 400 4,500

ห้องเด็ก (Child Deluxe)

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทาง รพ. รวมราคา
Child Deluxe 2,300 400 1,200 400 4,300

ห้องเดี่ยว (Single Room)

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทาง รพ. รวมราคา
Single Room 2,000 400 1,200 400 4,000

ห้อง Studio

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทาง รพ. รวมราคา
Studio 1,500 400 1,200 400 3,500

ห้องคู่ (Double Bed)

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทาง รพ. รวมราคา
Double Bed 1,300 400 1,200 400 3,300
2018-12-26T10:30:30+00:00