โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

1562825โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 690 บาท
โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 490 บาทเมื่อรับวัคซีนพร้อมรับบริการโปรแกรมตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล
วันนี้-30/06/61
✨สามารถซื้อล่วงหน้าได้ที่แผนกการเงิน✨
และรับบริการได้ถึง 31/07/61