โรงพยาบาลเอกชัยร่วมทำบุญ กับ วัดพระบาทน้ำพุ

คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลเอกชัย พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และหน่วยงานเอกชน ผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบริจาคปัจจัย เครื่องอุปโภค บริโภค กับกองผ้าป่าสามัคคี เพื่อเด็กติดเชื้อและผู้ป่วยวัดพระบาทน้ำพุ โดยพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ได้มารับกองผ้าป่า ณ โรงพยาบาลเอกชัย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา1758896 1758858 17588681758867