ตรวจสุขภาพ X-ray ทรวงอก พระภิกษุ 1,212 รูป สืบแสงธรรมสมุทรสาคร

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเอกชัย นายอำนวย เอื้ออารีมิตร กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเอกชัย และนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเปิดโครงการ “ตรวจสุขภาพ X-ray ทรวงอก พระภิกษุ 1,212 รูป สืบแสงธรรมสมุทรสาคร” นี้ โดยมีพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๑๔ ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร วัดเจษฎาราม
พระครูสาครธรรมโสภณ วัดโสภณาราม พระสาครมุนี วัดช่องลม นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลโคกขาม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม CSR ที่ทางโรงพยาบาลเห็นความสำคัญและจัดให้มีขึ้น ในวาระครบรอบ 12 ปี เมื่อเร็วๆ นี้
————————————————————————————————————————
According to 12th Anniversary of Ekachai hospital, we would like to announce our Complimentary Chest X-ray Project for 1,212 monks with pride.

August 31, 2018 – at Wat Sophanaram, Prapat Malakan, Samutsakhon provincial governor with our beloved hospital director Dr.Amnaj Eur-Areemitr was together opening the project.

This CSR project is conducted not only to celebrate our 12 years of services and cares but also to promote health quality of monks to strengthen Buddhism and our society.

8519854435508 8519854571348 1683798