วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna)

ราคา 777 (ปกติ 1,650 บาท)

รับบริการได้ถึง – 24 กันยายน 2565

สามารถตรวจสอบใบเสร็จทาง E-mail (อีเมล) ของท่าน ถ้าไม่พบอีเมล รบกวนตรวจสอบใน Junk mail หรือ อีเมลขยะ 

หลังจากชำระเงินแล้วทาง รพ.จะอัพเดทรายชื่อประมาณ 2 วันทำการ นับจากวันที่ท่านชำระ สามารถตรวจสอบวันฉีดวัคซีนได้ตามลิงก์นี้    ➡ https://bit.ly/3d0QiJF

ทางโรงพยาบาลเอกชัย ได้สั่งจองวัคซีนทางเลือก Moderna ป้องกันโควิด-19 ผ่านองค์การเภสัชกรรม เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งที่ประชาชนสามารถเลือกรับบริการได้ แต่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง

ในการจองวัคซีนดังกล่าว คาดว่าจะได้รับวัคซีนประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 – มิถุนายน 2565 จึงใคร่ขอให้ท่านยืนยันความต้องการ เพื่อทางโรงพยาบาลจะดำเนินการสั่งจองวัคซีนต่อไป

เงื่อนไขการจองวัคซีนทางเลือก Moderna

  • ราคาพิเศษ 777 บาท (ราคาวัคซีนปกติ 1,650 บาท/เข็ม) (ขนาด 100 ไมโครกรัม) รวมค่าอุปกรณ์การแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลไม่รวมค่าแพทย์ ค่าใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
  • ใบเสร็จค่าวัคซีนท่านจะได้รับในวันที่ท่านเข้ารับการฉีดวัคซีน
  • ระบุ ชื่อ – นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ผู้จองเป็นรายบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้จองในวันที่มารับบริการ และ ป้องกันการสวมสิทธิ์นำไปหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

เงื่อนไขการคืนค่าวัคซีนทางเลือก Moderna

กรณีทางโรงพยาบาลไม่ได้รับวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม ทางโรงพยาบาลจะคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน แต่หากทางโรงพยาบาลได้รับวัคซีนมาแล้วท่านไม่สามารถฉีดได้ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

หมายเหตุเพิ่มเติม

  • เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป
  • วัคซีน Modernaเป็นวัคซีนประเภท mRNA นำเข้าจาก USA ผ่านองค์การเภสัชกรรม
  • แบบ 1 เข็ม เหมาะสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนตัวอื่นครบ 2 เข็มแล้ว ต้องการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และควรฉีดหลังจากฉีดครบ 2 เข็มแล้วห่างประมาณ 3 – 6 เดือน
  • แบบ 2 เข็ม เหมาะกับผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนตัวไหนมาก่อน โดยเข็มที่ 2 จะฉีดห่างจากเข็มแรกประมาณ 4 สัปดาห์
  • หลังจากชำระแล้ว รอ SMS จากทางโรงพยาบาลเพื่อนัดหมายรับวัคซีน ก่อนวันรับวัคซีน 2 วัน 
  • ขอความกรุณาทุกท่านติดตามข้อมูลผ่านช่องทางหลักของโรงพยาบาล และรอรับ SMS เท่านั้น หลีกเลี่ยงการโทรสอบถามคิวเพื่อสงวนคู่สายสำหรับให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
  • วัคซีนทั้งหมดจะถูกฉีด ภายในเดือน กันยายน 2565