ปังสุดๆ กับกิจกรรมอบรมคุณแม่ตั้งครรภ์ ในหัวข้อ “เตรียมตัวเป็นคุณแม่อย่างมืออาชีพ กับการดูแลครรภ์ใกล้คลอด”
โดย นพ.อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ รพ.เอกชัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับคุณแม่ผู้ร่วมงาน กว่า 60 ครอบครัว
ที่เข้าร่วมกิจกรรมรับความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ พญ.กิ่งแก้ว มิ่งสุทธิพร สูติ-นรีเวช ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และภาวะมีบุตรยาก และ คุณพิริยา พงษ์ประติยานนท์ พยาบาลวิชาชีพ ด้านทารกแรกเกิดพร้อมร่วมชมกิจกรรมภายในงาน อาทิ สาธิตเมนูพิเศษ สำหรับสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ และเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษจากบูธจำหน่ายสินค้าคุณแม่และเด็ก เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2565 ที่ผ่านมา