คุณแน่ใจไหมว่าไม่เป็น “มะเร็งลำไส้”
ป้องกันได้หากตรวจพบก่อน

เมื่อคุณมีอาการดังนี้ อาจเป็นสัญญาณเตือน…มะเร็งลำไส้
– ปวดจุก อาเจียนเป็นเลือด
– เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย
– ถ่ายอุจจาระมีมูก หรือมีสีดำ
– กลืนอาหารลำบาก หรือกลืนแล้วเจ็บ
– ซีด มีภาวะโลหิตจาง
– ท้องผูก สลับท้องเสีย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ekachaihospital.com/th/cancer-colono/
หรือสอบถามศูนย์ศัลยกรรม และศัลยกรรมกระดูก ชั้น 1
โทร. 1715 ต่อ 132, 133