นางกาญจนา เอื้ออารีมิตร กรรมการบริหาร โรงพยาบาลเอกชัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้กับแม่ชี พุทธสาวิกา ณ เสถียรธรรมสถาน (หุบเขาโพธิสัตว์) อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการป้องกัน Covid-19 เมื่อปลายเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา