ชื่อ : นายแพทย์ประพันธ์ ทานานนท์
ชื่อ : นายแพทย์ประพันธ์ ทานานนท์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : เปลี่ยนสะโพกและข้อเข่าเทียม

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ / โรงพยาบาลราชวิถี

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ – วันพุธ เวลา 07.00 – 20.00 น. วันพฤหัสบดี เวลา 07.00 – 12.00 น. วันศุกร์ 20.00 – 07.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133