ฉันเป็นอัลไซเมอร์ หรือเปล่านะ ตรวจคัดกรองภาวะอัลไซเมอร์ด้วย MOCA, TMES Test และตรวจร่างกายโดยแพทย์ด้านระบบประสาท ราคา 1,100 บาท ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:ศูนย์อายุกรรม ชั้น 1 โทร.1715 ต่อ 110,111