คุณอภิวัฒน์ ลิ้มธรรมาภรณ์
คุณอภิวัฒน์ ลิ้มธรรมาภรณ์
ความชำนาญพิเศษ: นักกายภาพบำบัด
เฉพาะทาง: เฉพาะทาง รักษาและฟื้นฟูในเด็ก
การศึกษา: ปริญญาตรีสาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เวลาออกตรวจ: เวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์พัฒนาการเด็ก โทร. 1715 หรือ 034-417-999 ต่อ 9125, 9126