นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายการแพทย์
ให้การต้อนรับ นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร
ในการร่วมบริจาคโลหิต พร้อมกับผู้รับบริการ ญาติ แพทย์ และพนักงานโรงพยาบาลฯ ซึ่งกิจกรรมบริจาคโลหิต Giving is Living
“เพิ่มโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 15” นี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ โรงพยาบาลเอกชัย, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ พื้นที่ 4
สภากาชาดไทย และ สมาคมตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA)
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้สนใจบริจาคโลหิต ที่โรงพยาบาลเอกชัย สามารถร่วมกิจกรรมได้ในครั้งต่อไปที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16
ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 : เวลา 09.00 – 12.00 น.