Carotid Duplex Ultrasound

Carotid Duplex Ultrasound ตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอด้วยคลื่นความถี่สูง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบ / แตก

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจหลอดเลือดใหญ่ที่คอด้วยคลื่นความถี่สูง เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบ / แตก

  1. ผู้ที่มีโรคความดันโลหิตสูง
  2. ผู้ที่มีโรคไขมันในเลือดสูง
  3. ผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่
  4. ในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ
  5. ในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคเส้นเลือดตีบจากโรคเส้นเลือดแข็ง (Atherosclerosis) ที่อายุน้อยกว่า 60 ปี

การปฏิบัติตัวก่อนการรักษา

  1. ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
  2. ไม่ควรทาแป้งบริเวณคอ
  3. ไม่สวมสร้อย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ บริเวณคอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คลินิกระบบประสาทและสมอง
โทร. 034-417-999
สายด่วน 1715 ต่อ 110 , 111