โปรแกรมตรวจภาวะซีด และโลหิตจางในเด็ก

ภาวะซีดและโลหิตจางในเด็ก อาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตพัฒนาการ และ IQ ลดลงได้ ดังนั้นเด็กๆ ควรได้รับการคัดกรองภาวะซีด และโลหิตจาง ตั้งแต่อายุ 9 เดือนขึ้นไป

ตรวจคัดกรองภาวะซีด และธาลัสซีเมีย (CBC, Hb typing) ราคา 950.- ปกติ 1,555 บาท

*ราคาไม่รวมค่าแพทย์ค่าบริการ
ติดต่อสอบถาม ศูนย์กุมารเวช
โทร.(034)417-999 ต่อ 9221, 9222 สายด่วน 1715