ชื่อ : แพทย์แผนจีนชัยรัตน์ ช่างสลัก
ชื่อ : แพทย์แผนจีนชัยรัตน์ ช่างสลัก
เฉพาะทาง : ศาสตร์การแพทย์แผนจีนและการฝังเข็ม

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– หลักสูตรการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

เวลาออกตรวจ : วันพุธ วันพฤหัสและวันศุกร์ 11.00 -19.00 น. วันอาทิตย์ 09.00 – 17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ฝังเข็ม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 201