fbpx

โปรแกรมคัดกรองความเสี่ยงทางตา


“ตา” ทำหน้าที่ตลอดเวลา ไม่พักผ่อน และกว่า 80% ของสิ่งที่เราเรียนรู้ ต้องใช้ดวงตา แต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับการดูแลตาเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่เป็นส่วนที่บอบบาง สัมพันธ์กับภายนอก ได้รับการถูกกระทบได้ง่าย การตรวจสุขภาพตาจะช่วยค้นหาโรคทางตาที่พบได้บ่อย ซึ่งจะช่วยบรรเทาสาเหตุที่อาจนำไปสู่การสูญเสียสายตา ทั้งชั่วคราวและถาวรได้
รายการตรวจสุขภาพตา 8 รายการ
ตรวจตาทั่วไป โดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist)
ตรวจระดับการมองเห็น (Visual Acuity Test หรือ VA)
ตรวจวัดความดันลูกตา (Auto Tonometer)
ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว เอียง (Auto Refractometer)
ตรวจความโค้งของกระจกตา (Auto Keratometer)
ตรวจจอประสาทตา โดยไม่ขยายม่านตา(Auto Retina Camera หรือ Fundus Camera)
ตรวจคัดกรองตาบอดสี (Color Vision Test)
ตรวจค่ากำลังเลนส์ตา (Portable Lensmeter)

2019-05-27T08:29:26+07:00