“ตา” ทำหน้าที่ตลอดเวลา ไม่พักผ่อน และกว่า 80% ของสิ่งที่เราเรียนรู้ ต้องใช้ดวงตา แต่เราไม่เคยให้ความสำคัญกับการดูแลตาเท่าที่ควร ทั้งๆ ที่เป็นส่วนที่บอบบาง สัมพันธ์กับภายนอก ได้รับการถูกกระทบได้ง่าย การตรวจสุขภาพตาจะช่วยค้นหาโรคทางตาที่พบได้บ่อย ซึ่งจะช่วยบรรเทาสาเหตุที่อาจนำไปสู่การสูญเสียสายตา ทั้งชั่วคราวและถาวรได้
รายการตรวจสุขภาพตา 8 รายการ

  • ตรวจตาทั่วไป โดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist)
  • ตรวจระดับการมองเห็น (Visual Acuity Test หรือ VA)
  • ตรวจวัดความดันลูกตา (Auto Tonometer)
  • ตรวจวัดสายตา สั้น ยาว เอียง (Auto Refractometer)
  • ตรวจความโค้งของกระจกตา (Auto Keratometer)
  • ตรวจจอประสาทตา โดยไม่ขยายม่านตา(Auto Retina Camera หรือ Fundus Camera)
  • ตรวจคัดกรองตาบอดสี (Color Vision Test)
  • ตรวจค่ากำลังเลนส์ตา (Portable Lensmeter)