“ยิ่งตรวจ ยิ่งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ”
เพื่อช่วยสนับสนุนการตรวจฆ่าเชื้อ COVID-19
โรงพยาบาลเอกชัย ขอปรับราคาค่าบริการ
ตรวจหาเชื้อ COVID-19 แบบ PCR

กรณีเข้าเงื่อนไขตามเกณฑ์ของ สปสช. ไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเพื่อรับบริการ :

แสกน Qr-Code หรือ คลิ๊ก https://lin.ee/rQx7pb2
086-348-7696, 090-993-0781
สายด่วน 1715

Print