นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธ ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรที่อาพาธเจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ให้การต้อนรับ และรับมอบ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้