แพทย์หญิงอัญชลี ชุ่มแจ่ม
แพทย์หญิงอัญชลี ชุ่มแจ่ม
ความชำนาญพิเศษ : หู คอ จมูก

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

–  แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

–  วุฒิบัตรโสต ศอ นาสิก

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์  09.00 – 12.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์หู คอ จมูก ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 110, 111