นายแพทย์องอาจ บวรสกุลวงศ์
นายแพทย์องอาจ บวรสกุลวงศ์
ความชำนาญพิเศษ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เฉพาะทาง : สูติศาสตร์

แพทย์ : ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทย์ประจำบ้าน สูติศาสตร์ และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี (free training)

เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์ เวลา 10.00 -16.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์สูตินรีเวช ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 221, 222