นพ.พีรพงษ์ ธูปหอม
นพ.พีรพงษ์ ธูปหอม
ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์

เฉพาะทาง :

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

–  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี

เวลาออกตรวจ : วันเสาร์ เวลา 09.00 -12.00 น.