ชื่อ : นายแพทย์ประกิต เจียรนัยศิลาวงศ์
ชื่อ : นายแพทย์ประกิต เจียรนัยศิลาวงศ์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาลัยมหิดล

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์/โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

เวลาออกตรวจ : วันจันทร์ 09.00 -17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133