นายแพทย์ปรานต์ ทรัพย์มูล
นายแพทย์ปรานต์ ทรัพย์มูล
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์

เฉพาะทาง :

แพทย์ :

การศึกษา :

– แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ วชิระพยาบาล

เวลาออกตรวจ : –