นพ.ปัญชรัช ปรีชาหาญ
นพ.ปัญชรัช ปรีชาหาญ
ความชำนาญพิเศษ : จักษุแพทย์
เฉพาะทาง : ตาเหล่ ตาเขเด็ก

แพทย์ : ที่ปรึกษา

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วชิระพยาบาล

เวลาออกตรวจ : วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.00 น.