ชื่อ : นายแพทย์ศิริพงษ์ ปาจรีย์
ชื่อ : นายแพทย์ศิริพงษ์ ปาจรีย์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมกระดูก

เฉพาะทาง : –

แพทย์ : ประจำ

การศึกษา :

– แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

เวลาออกตรวจ : วันพุธ –วันศุกร์ และวันอาทิตย์ 08.00 -17.00 น.

หมายเหตุ : วันเวลาออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถโทรสอบถามที่ศูนย์ศัลยกรรม ได้ที่เบอร์ 034-417999 ต่อ 132, 133

Schedule an Appointment with Dr. Siripong Pajareya